Marginalisering en verzet

Shop_fire_during_London_riots,_2011 (wikicommons)

Voor het tijdschrift Sociologie schreef ik een recensie over het boek Revolting Subjects. Social Abjection and Resistance in Neoliberal Britain (Zed Books, 2013) geschreven door de Britse sociologe Imogen Tyler. Hier enkele fragmenten uit mijn recensie:

Continue reading

Eigen verantwoordelijkheid als voorwaarde voor re-integratie

Prisonwire-260x160

Voor Leiden Law Blog schreef ik deze week over het nieuwe regime (zie Masterplan DJI 2013-2018) in de gevangenissen, waarbij eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en motivatie meer centraal komen te staan en goed gedrag toegang geeft tot vrijheden en re-integratie. Vanuit het oogpunt van selectiviteit naar sociale klasse zijn bij dit beleid vraagtekens te plaatsen. Lees mijn blog hier.

English

For Leiden Law Blog I wrote about the new regime in Dutch prisons that put individual responsibility, self-reliance and motivation central. Good behaviour earns privileges and access to rehabilitation activities. From the viewpoint of selectivity or disparity based on class this regime is questionable. Read the blog post here.

Sanctions, exclusion and stigma: 5 low points of Dutch politics in 2013

wrong world (street art) (flickr poughk)

An evaluation of class injustice in government’s new policies and proposals of 2013: five low points in terms of deprivation, inequality, stigmatization, exclusion, discrimination and punitiveness.

(For non-Dutch readers: the Netherlands is currently governed by a coalition cabinet of the Labour Party (PvdA) and the conservative-liberal party People’s Party for Freedom and Democracy (VVD)).

1. Barriers to offender rehabilitation:

Continue reading

Uiterlijk en de sociale kloof

2013-12-18 14.18.31

Wat zijn de bezwaren tegen het beoordelen van de uiterlijke verzorging en kleding van bijstandsgerechtigden? Hoewel het misschien evident lijkt wat ‘onverzorgd’, ‘ongepast’ of ‘onaangepast’ is, denk ik niet dat we zulke normovertreding zouden moeten bestraffen (drie maanden geen uitkering, aldus het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma voor aanscherping van de bijstand). Dit schrijf ik in het artikel ‘Klijnsma’s kledingadviezen breken eigenwaarde bijstandontvangers af’ voor de website Sociale Vraagstukken (ook op Trouw, met veel reacties van lezers).

Objectief

Mijn bezwaar is niet dat oordelen over uiterlijk nogal subjectief zijn, maar juist dat zulke normen objectief kunnen lijken omdat veel mensen het erover eens zijn. Als het vooral mensen zijn met een zwakke maatschappelijke positie die de ‘evidente’ norm overtreden, dan richten zulke oordelen zich op specifieke groepen ‘aan de onderkant’ en loert het gevaar van stigmatisering en systematische rechtsongelijkheid.

Continue reading

Stop peering down the class structure! (says Jock Young)

Sliding down th spiral stairs (flickr -Reji)

We are monogamous, they are serial marital failures, we are in steady employment, they are mostly out of it, we are moderate, they drink heavily/take drugs, we plan, they are impulsive, we have clarity of purpose, they deceive themselves. All of this is manifestly exaggerated. (The Criminological Imagination, 2011, p. 157)

The difference between the ‘streetcorner men’ living in deprived urban areas (studied in the book Tally’s Corner) and the middle-class white world is exaggerated, says Jock Young. The citation is exemplary of how poor residents of deprived urban areas (the ‘other’) are commonly imagined: as a deviation from the ‘normal’.  When we talk about people living in poverty, and particularly when they engage in deviant behavior, we tend to see them as different from us. That is what the concept of ‘othering’ is about.

Evil others

It was not the notion of othering in itself that inspired my research. It was Young’s analysis of the various ways in which othering occurs, and the hidden (to me, till then) ways in which it occurs when it is performed by leftist policy makers and academics (including myself at the time).

Continue reading