Problemen met (etnisch) profileren

Nieuwe post op CrimEUR – het blog van de afdeling Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees hier:

Luxe auto of lage status: tegen (etnisch) profileren

De discussie over etnisch profileren is al snel beladen omdat de thema’s etniciteit en racisme in ons land, evenals elders overigens, op zichzelf hete hangijzers zijn. Is het überhaupt een goed idee dat politie, justitie en rechters profileren op bepaalde kenmerken, of dat nu gaat om huidskleur of recidiverisico?

Dubbele ongelijkheid door eigen bijdrage detentie

coins (flickr final gather)

[This blog post appeared in English on Leiden Law Blog: Letting offenders pay]

In de discussie over de eigen bijdrage voor gedetineerden zijn al verschillende argumenten genoemd die pleiten tegen invoering van de maatregel. Een van de bezwaren is dat het leidt tot rechtsongelijkheid: 16 euro per dag in detentie raakt gedetineerden met een zwakke financiële positie harder dan meer welvarende gedetineerden.

Betalingsregeling

De regering erkent in de Memorie van Toelichting dat een groot deel van de gedetineerden een zwakke financiële positie heeft: cijfers van het WODC laten zien dat ongeveer 70 procent van de gedetineerden bij aanvang van detentie al (forse) schulden heeft. De regering zegt rekening te houden met de inkomenspositie van ex-gedetineerden door de mogelijkheid van een betalingsregeling dan wel uitstel van betaling te bieden. Maar uitgangspunt is dat iedere gedetineerde betaalt – de verjaringstermijn voor inning kan zelfs worden verlengd – en dus dat de eigenbijdrageregeling tot rechtsongelijkheid leidt, zoals ook Reclassering Nederland vaststelt.

Continue reading

Punishing unemployment?

In a blog post for Leiden Law Blog I ask whether sentencing disparity based on work status should be acceptable. Recent research found that ethnic disparity in sentencing is partly explained by the fact that judges take into account whether offenders are employed or not: unemployed offenders are sent to prison more often than employed offenders. What are the consequences in terms of rehabilitation? And: is it fair, given that for every job vacancy there are six unemployed people (as the graph below shows). Read the full post here (500 words): Sentencing the unemployed offender.

Continue reading

Allemaal gelijk in Typisch Nederlands

pigeonholed (steve taylor flickr)

De titel van het tv-programma Typisch Nederlands is goed gekozen, maar niet omdat het ons laat zien wat nu een ‘typisch Nederlandse identiteit’ is. Vooral dat uitvergroten van botsingen tussen ‘westers’ en ‘niet-westers’ en die obsessie met moslims vind ik typisch Nederlands. ‘Vooroordelen moeten aan de kant worden gezet’? De makers van het programma doen er weinig moeite voor. Op de website wordt Ama omschreven als een ‘typisch Antilliaanse vrouw’ (we weten natuurlijk meteen wat daarmee wordt bedoeld) en Dennis is een ‘echte Hagenees’ (de andere deelnemers niet, blijkbaar).

Ook typisch Nederlands is het gebrek aan aandacht voor klassenverschillen en sociale ongelijkheid. Wie via Typisch Nederlands kennis zou maken met ons land zou denken dat we in een heel gelijke, egalitaire samenleving leven. Onder de deelnemers geen politicus, arts of bankdirecteur, ook geen dakloze, drugsverslaafde of kansarme straatcrimineel. Alsof Nederland alleen uit middenklassers bestaat.

Continue reading

Suddenly I realized she was not white

mural2 (gve)

I was having lunch in one of those coffee places that clearly signpost the gentrification process in my neighbourhood. The place has a large reading table made from scrap wood, the photos on the wall are for sale (pretty expensive) and you can buy gifts such as a starter’s kit for growing spices. I was sitting on a chair that had probably been in a classroom before. For lunch I had a sandwich with grilled veggies and hummus.

From where I was sitting I had a good overview of the square outside and my attention was constantly drawn to the people walking outside. It has become somewhat of a habit (not to say occupational psychosis) to observe the appearance of people and places, to figure out how the going together of certain kinds of people in certain kinds of places shapes how people think and feel about such people and places. I noticed that few people were ‘white’ – or, to put it differently, appeared to be ‘native Dutch’ – which is not surprising at all given the composition of the neighbourhood population in this part of Rotterdam.

Continue reading