‘Will the real fraud please stand up?’

gADO (14)

Cartoon by GADO

A collection of responses to the news that HSBC helped clients avoid tax:

The Guardian: The tax-doging father, the benefits cheat – and how they are treated so differently

‘She was a poor Scottish cleaner who confessed to benefits fraud of £25,000 and got seven months in jail. He is a wealthy property dealer whose father hid a six-figure sum from the taxman … and paid a small penalty.’

Continue reading

Zijn rijken de ware tokkies?

end poverty to stop crime (flickr Bart Everson)

In de Volkskrant van 24 januari las ik een stuk getiteld ‘De tokkiefactor’ waarin de auteur zich afvraagt wat het verband is tussen iemands maatschappelijke status en asociaal gedrag (€/blendle). Het is een vraag die ik in mijn onderzoek naar klassenongelijkheid en criminaliteitsbeleid ook stel. Immers, misschien is inderdaad zo dat de mensen met een lagere klassenpositie anders behandeld worden, bijvoorbeeld meer aandacht krijgen van politie en justitie, maar kan dat simpelweg worden verklaard door het feit dat mensen uit de lagere klasse gewoon meer geneigd zijn criminaliteit te plegen. Dan is er toch geen sprake van rechtsongelijkheid, discriminatie of klassenjustitie? Dan is die driedubbele inzet op kansarme jongeren in achterstandswijken en het lang opsluiten van drugsverslaafde kruimeldieven toch gewoon gerechtvaardigd?

Continue reading

Payback time

jail the bankers (jaimeperez flickr)

Two RBS bankers establish several fake companies so they can apply for mortgages to buy and renovate homes and sell the property for profit. The two men get loans totalling 3 million pounds in five years and buy five properties, of which three in London. Recently the two men were sentenced to suspended prison sentences and 250 and 300 hours of community service. According to the news reporter, the bankers had repaid the loans to RBS by the time the case came before a judge, which was, in addition to how they had already ‘suffered’ and were ‘embarrassed’, enough punishment, the judge said:

I accept that it was not your intention to case loss to the bank. I accept you intended at all times for the money to be repaid and it has been fortunate the bank has not suffered.

Continue reading

De misdaden van de economie

Jobless men keep going (flickr Mike Licht)

Photo by Mike Licht on Flickr

Is de schade die economisch handelen aanricht een ongelukkig bijeffect van een goed draaiende economie? Of is die schade inherent aan economisch denken? Volgens Vincenzo Ruggiero, hoogleraar Sociologie aan de Middlesex Universiteit (VK), is sociale schade zoals uitbuiting, werkloosheid, bailouts, natuurrampen en zelfs oorlog en genocide geen neveneffect: die schade is intrinsiek aan de logica van economische theorie en ideologie.

In zijn boek The Crimes of the Economy (Routledge, 2013) laat Ruggiero zien hoe klassieke economische theorieën de schade die de economie veroorzaakt rationaliseren (uitleggen, rechtvaardigen) en neutraliseren (ontkennen). Veel van de ideeën van de klassieke economen (bijv. Adam Smith, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek) vormen de basis van onze huidig economisch beleid en daarmee is een criminologische analyse van deze klassieke denkers nog altijd actueel. Voor het Britisch Journal of Criminology schreef ik een boekrecensie over dit boek. De recensie is hier te lezen.

Hieronder een deel van de recensie, vertaald naar het Nederlands:

Continue reading

Hoezo, Wall Street had beter moeten weten?

March On Wall Street

Photo (March on Wall Street) by Jens Schott Knudsen on Flickr

In de Verenigde Staten is de laatste decennia werk gemaakt van het strafrechtelijk vervolgen van witteboordencriminelen. Regelmatig worden lange gevangenisstraffen opgelegd. ‘Wall Street’ is echter nooit vervolgd voor de frauduleuze praktijken en de miljardenschade en de kredietcrisis die daaruit volgden. Waarom niet? David Friedrichs, Amerikaans hoogleraar in Sociology en Criminal Justice en auteur van onder andere het boek Trusted Criminals, sprak er gisteren over tijdens een studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie over banken, economische crisis en financiële criminaliteit.

De investeringsbanken op Wall Street hebben niet enkel financiële schade veroorzaakt maar ook angst, frustratie, verdriet, woede en wanhoop. Het niet vervolgen van de banken versterkt de gevoelens van onrechtvaardigheid – zeker gegeven het feit dat de gevangenissen overvol zitten met kansarme minderheden. Daarnaast heeft het uitblijven van vervolging volgens Friedrichs tot gevolg dat er geen afschrikkende werking meer uitgaat van het strafrecht, waarmee justitie in feite de boodschap communiceert dat zulke schadelijke praktijken acceptabel zijn.

Continue reading