Arm en verdacht

Het CBS rapporteerde recent dat mensen met lage inkomens vier keer vaker worden verdacht van misdrijven dan mensen die een inkomen hebben boven de lage-inkomensgrens. Er zitten nogal wat haken en ogen aan deze conclusie.

Lees verder op de blog CrimEUR: Arm en crimineel.

Van RISc naar RICH: risicotaxatie voor witteboordencriminelen

madoff (flickr oso_remote)

Als een verdachte voor de rechter komt, kan een risicotaxatie worden uitgevoerd om het recidiverisico in te schatten. In Nederland wordt daarvoor het instrument ‘RISc’ gebruikt. De RISc meet verschillende factoren, waaronder de sociaaleconomische situatie van de verdachte. Het idee is dat mensen die slecht scoren op het gebied van wonen, werk, inkomen en opleiding een groter risico hebben om weer criminaliteit te plegen. De reclassering spreekt niet voor niets over de ‘3 W’s’ – wonen, werk, wijf (correcter: wederhelft) als het gaat om resocialisering.

Bernie Madoff

Maar wat als we zo’n risicotaxatie-instrument bij een dader als Bernie Madoff zouden afnemen? Madoff zit een straf uit van 150 jaar in een Amerikaanse gevangenis wegens beleggingsfraude. Madoff stond aan het hoofd van een legitieme beleggingsfirma, maar lichtte via een Ponzischema ook gedurende bijna drie decennia zijn klanten op voor het duizelingwekkende totaalbedrag van 65 miljard dollar.

Continue reading

Problemen met (etnisch) profileren

Nieuwe post op CrimEUR – het blog van de afdeling Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees hier:

Luxe auto of lage status: tegen (etnisch) profileren

De discussie over etnisch profileren is al snel beladen omdat de thema’s etniciteit en racisme in ons land, evenals elders overigens, op zichzelf hete hangijzers zijn. Is het überhaupt een goed idee dat politie, justitie en rechters profileren op bepaalde kenmerken, of dat nu gaat om huidskleur of recidiverisico?

Discriminatory policing

swipe it forward

Last Tuesday, I took part in the second Swipe It Forward protest action, organized by Bob Gangi and others of PROP (Police Reform Organizing Project), together with fellow activists, to protest harmful and discriminatory policing.

In 2015, the NYPD made 29,198 arrest – 92 percent involving people of colour – for ‘theft of services’ or ‘farebeating’. In simple words: people did not pay for a ticket to use the subway but jumped the turnstile instead or asked fellow passengers for a swipe (‘begging’). People also get fined or arrested for ‘obstructing the entrance’ while asking for a swipe.

“Isn’t that against the rules, to jump the turnstile?”, a woman asked me, while I was handing out fliers with information about the protest at the Crown Heights-Utica Avenue station in Brooklyn. Well, yes, in principle everybody should pay for a ride. But should people get arrested for not paying 2.75 dollar, and spend a day in jail and miss work or school? And if people cannot afford to pay for transport, how will they be able to pay the fine (100 dollar or more) and fees?

Continue reading

Na 10 jaar ineffectief discrimineren, schaf inkomenseis af

big brother by alainbachellier on flickr (cropped)

(For English, read my post on Leiden Law Blog: 10 years of ineffective discriminatory policy)

(Ingekorte versie verscheen vandaag in de Volkskrant)

Deze week stemde de Tweede Kamer voor de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). Deze landelijke wet, ingevoerd in 2006, biedt gemeenten de mogelijkheid een inkomenseis te stellen aan potentiële huurders. Daardoor kunnen mensen die geen inkomen uit werk hebben zich niet vestigen in aangewezen buurten of straten waar veel problemen rondom leefbaarheid en veiligheid bestaan. De uitbreiding van deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om ook een gedragseis te formuleren en zo ook woningzoekenden die een overlastgevend of crimineel verleden uit buurten te weren.

Bezwaren

Er kleven allerlei principiële en praktische bezwaren aan een gedragseis voor woningzoekenden. Meest problematisch is dat woningzoekenden kunnen worden geweigerd op basis van politiemeldingen waar geen rechter of veroordeling aan te pas is gekomen. Om deze en andere redenen heeft de Raad van State minister Blok dan ook geadviseerd om het wetsvoorstel in te trekken. Maar de minister heeft dat advies genegeerd. De Tweede Kamer (behalve de SP) heeft geen principiële bezwaren tegen screening, zo bleek uit de plenaire vergadering van afgelopen week, en stemde afgelopen dinsdag voor invoering ervan.

Continue reading