Na 10 jaar ineffectief discrimineren, schaf inkomenseis af

big brother by alainbachellier on flickr (cropped)

(For English, read my post on Leiden Law Blog: 10 years of ineffective discriminatory policy)

(Ingekorte versie verscheen vandaag in de Volkskrant)

Deze week stemde de Tweede Kamer voor de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). Deze landelijke wet, ingevoerd in 2006, biedt gemeenten de mogelijkheid een inkomenseis te stellen aan potentiële huurders. Daardoor kunnen mensen die geen inkomen uit werk hebben zich niet vestigen in aangewezen buurten of straten waar veel problemen rondom leefbaarheid en veiligheid bestaan. De uitbreiding van deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om ook een gedragseis te formuleren en zo ook woningzoekenden die een overlastgevend of crimineel verleden uit buurten te weren.

Bezwaren

Er kleven allerlei principiële en praktische bezwaren aan een gedragseis voor woningzoekenden. Meest problematisch is dat woningzoekenden kunnen worden geweigerd op basis van politiemeldingen waar geen rechter of veroordeling aan te pas is gekomen. Om deze en andere redenen heeft de Raad van State minister Blok dan ook geadviseerd om het wetsvoorstel in te trekken. Maar de minister heeft dat advies genegeerd. De Tweede Kamer (behalve de SP) heeft geen principiële bezwaren tegen screening, zo bleek uit de plenaire vergadering van afgelopen week, en stemde afgelopen dinsdag voor invoering ervan.

Hoewel screening op gedrag valt te bekritiseren, biedt de invoering ervan ook de mogelijkheid om de praktijk van de Rotterdamwet te heroverwegen. Terecht vroegen D66 en de PvdA zich af of de inkomenseis nu nog nodig is. Met de invoering van een gedragseis wordt immers gerichter geselecteerd op potentiële huurders met een verleden van probleemgedrag. Het uitsluiten van mensen op basis van de aanname dat werkloze mensen vaker problemen veroorzaken is discriminerend en stigmatiserend. Daar komt bij dat een evaluatie van de Rotterdamwet door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat tien jaar inkomenseis niet heeft geleid tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de aangewezen Rotterdamse wijken.

Aanfluiting

Het is een aanfluiting dat minister Blok nu beweert dat de inkomenseis wel werkt omdat in die buurten nu meer mensen wonen die, ik citeer de minister, ’s ochtends om half 8 met hun boterhamtrommeltje naar hun werk fietsen. Wat is een evaluatie waard als de minister het beleidsdoel verandert, zodra blijkt dat het beleid niet werkt? De evaluatie biedt de minister de gelegenheid zich met droge ogen te beroepen op voortschrijdend inzicht en de optie voor een inkomenseis uit de Rotterdamwet te halen.

Helaas heeft geen enkele partij minister Blok gevraagd de inkomenseis te schrappen. Gelukkig kunnen gemeenten zelf bepalen wat ze doen. In Rotterdam, Nijmegen en Capelle aan den IJssel, waar in sommige buurten de inkomenseis geldt, kunnen gemeentebesturen ervoor kiezen wel te screenen op crimineel en overlastgevend gedrag, maar niet op inkomen. Zeker het bestuur in Rotterdam zou na tien jaar ineffectief discriminerend beleid de inkomenseis moeten schrappen.

Eerder schreef ik over de Rotterdamwet:

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?

Rotterdamwet ijzersterk voorbeeld van principle-free politics

Image (cropped) by Alain Bachellier on Flickr

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s